Windows 10 version 1809

After updating Windows 10 to version 1809 there have been reports that AutoCAD can no longer be run. Affected AutoCAD versions are 2018 and 2019.

Upon start AutoCAD crashes with the following error message: “VLISP internal error”, “Unhandled exception on init”

To resolve the problem restore back to previous Windows version 1803.

It seems the 1809 update have been retracted for now. Should the update offer itself it is currently wise to postpone/decline.

Se över säkerhetskopieringen

Vid månadsskiftet var det ett halvår sedan World Backup Day. Vi har kommit i kontakt med kundmiljöer där det rått osäkerhet kring vad som säkerhetskopieras och uppmanar därför att ni reflekterar över era rutiner och vid behov ser över dem. Här kommer några frågor som stöd.

  • När granskade du senast er backuprutin?
  • Vad säkerhetskopieras? Har ni säkerhetekopiering av databas, IdesFileServer, konfiguration och installationsskripter? En bra tumregel säger att ert data är mer värt än er hårdvara.
  • Var hamnar säkerhetskopiorna? Som exempel möter en databas-dump som blir kvar lokalt samma öde som databasen vid en hårddiskkrasch. Ett bra sätt att börja utforma sin rutin är att reducera konsekvensen av ett samtidigt fel.
  • När testade ni senast att rutinerna för säkerhetskopiering och återställning fungerar? Fritt översatt fastställer konceptet Schrödinger’s backup att “skicket på varje säkerhetskopia är okänt tills återställning försöks”.