Egenskapkoppling Excel

Symtom

Problemet uppträder på så sätt att förväntade värden korrekt skrivs till Custom Properties i Excel men inte visas i namngivna celler.

 

Bakgrund

En komponent från tredje part som används vid egenskapskoppling mot Microsoft Excel har effektiviserats på ett för oss icke önskvärt sätt. När vi förväntar oss att få alla celler så hämtar komponenten endast celler som har innehåll. Mängden celler gås igenom och de vars namn matchar konfigurationen för egenskapskoppling får sitt värde uppdaterat. Tomma celler kommer alltså inte få värde även om de är namngivna och egenskapskopplingen korrekt konfigurerad.

 

Lösning

Från och med version 17.2.3 har förändring gjorts så att man inte behöver tillämpa workaround för problemet.

Behövs en lösning snarare än man har möjlighet att uppdatera kan problemet åtgärdas i mallen genom att ange ett värde i cellen. Vita tecken som tex mellanslag går bra om man vill undvika synlig text i cellen.

 

Exempel

Den namngivna cellen Dokumentnummer är i mallen en tom cell och förblir tom vid användning. För att cellen ska uppdateras med värde enligt egenskapskoppling behöver cellen ha innehåll. Skriver man ett mellanslag i cellen, sparar om mallen och försöker på nytt uppdateras cellen med aktuellt dokumentnummer.

 

Uppdatering: I och med förändringar som lanseras i 17.2.3 ställs inte längre något krav på mallen att cellerna behöver innehåll för att hämtas.