Entries by

Problem vid lånad Autocad-licens

Problembeskrivning Hanteringen kring påminnelse om lånad licens har förändrats och ställer till bekymmer vid initieringen. Förutsättningar Autocad 2020 eller nyare. Autocad är konfigurerad med licensieringsmodell nätverkslicens. Användaren har låntat en licens från licenspoolen. Ritning öppnas från MasterExplorer. Lösning Ingen lösning tillgänglig. Ärende har upprättats till Autodesk. Kringgå problemet I nyare versioner pushar Autodesk för att man […]

Bricscad

Följande beskrivning utgår från elMaster Design / Master Concept 20.0 tillsammans med BricsCAD v21. Äldre mallar och symboler Äldre mallar och symboler kan innehålla skräpdata som hanteras i Autocad men som ger problem när BricsCAD används. För att undvika att det ställer till problem finns det uppdaterade versioner av mallar och symboler att ladda ner. […]

Getting in contact with support

As the holidays are closing in we would like to give you a few reminders. Our offices are closed during public holidays as well as de facto holidays in Sweden; December 24, December 25, December 26, December 31, January 1, January 6. The first choice when trying to get in contact with support should be using […]

External application

When opening a document there are two approaches to configuring in what application the file should be opened and if any scripts should be ran upon opening the document. This does not include features like document property mapping, pdf plot settings and such that are common for both approaches. The approach using Windows Scripting Host have […]

Language settings and AutoCAD

It has been brought to our attention there is another problem with AutoCAD and Windows language settings. There is a new language setting in Windows and AutoCAD does not support having it activated. Symptom AutoCAD is unable to start. The following error message appears. Solution To solve this problem go to Windows settings for Region and […]

HTTP-Activation

A recent Windows Update in regard to .Net have disabled a setting that used to be enabled per default and is required for the product suite to run properly. If you experience strange behavior probably already at initializing the product there is reason to suspect you might have received this update. Solution is to reconfigure your […]

Named Pipe Activation

Few customers have come upon that a Windows setting that used to default active have been switched off in connection with patching .NET Framework 4.7 or installing Windows updates. Communication in between our applications use netpipe and as a result the product suite will not operate properly as the support is inactivated. If you encounter behaviour out […]

Egenskapkoppling Excel

Symtom Problemet uppträder på så sätt att förväntade värden korrekt skrivs till Custom Properties i Excel men inte visas i namngivna celler.   Bakgrund En komponent från tredje part som används vid egenskapskoppling mot Microsoft Excel har effektiviserats på ett för oss icke önskvärt sätt. När vi förväntar oss att få alla celler så hämtar komponenten endast […]

Hög processoranvändning för AutoCAD

Om man på en inaktiv AutoCAD ser att underprocesserna drar mycket processoranvändning är det ett varningstecken. Underprocesserna listas vid namn Chromium host executable eller AcWebBrowser.exe. Har dessa underprocesser hög processoranvändning är det troligt att de kämpar med att komma åt online-innehåll. Det kan exempelvis vara online-hjälp, välkomst-meddelande, community eller  molntjänster. Problemet kommer av att man […]

Om att hålla inaktiva sessioner vid liv

För att förhindra att inaktiva sessioner blir avbrutna kan man konfigurera så att test av anslutningen utförs med givet tidsintervall. Inställningen heter SQLNET.EXPIRE_TIME och tiden mellan verifieringarna anges i minuter. Se exempel nedan. SQLNET.EXPIRE_TIME=10 Det är på Oracle-servern i filen SQLNet.ora inställningen anges. Filen återfinns på [oracle installation]\network\admin Att sätta ett värde på inställningen är främst […]