AutoCAD och språkinställningar

Symtom

Efter uppdatering till senaste Windows 10 kan följande meddelande komma vid start av Autocad: “VLISP internal error: Unhandled exception on init.” Sedan kraschar Autocad.

Orsak

Problemet orsakas av en konflikt mellan tangentbordslayout / språk / region i Windows.

Åtgärd

Gå till språkinställningar

langinst

Kontrollera att Land eller region och Visningsspråk för Windows stämmer med hur du vill ha det.

langprio

Under Prioriterade språk finns det en lista på olika språk som finns tillgängliga. Arrangera ordningen på språken så att den röda varningstexten under listan försvinner. Det går att plocka bort de språk som inte används. Nu ska Autocad fungera.