Hög processoranvändning för AutoCAD

Om man på en inaktiv AutoCAD ser att underprocesserna drar mycket processoranvändning är det ett varningstecken. Underprocesserna listas vid namn Chromium host executable eller AcWebBrowser.exe.

autocad_cpu

Aktivitetshanteraren för en frisk inaktiv AutoCAD

Har dessa underprocesser hög processoranvändning är det troligt att de kämpar med att komma åt online-innehåll. Det kan exempelvis vara online-hjälp, välkomst-meddelande, community eller  molntjänster. Problemet kommer av att man å ena sidan försöker använda online-resurser i AutoCAD men samtidigt inte tillåter det. Åtgärdas genom att antingen i skyddsprogramvara tillåta dessa processer att kommunicera eller konfigurera AutoCAD så att man avstår online-material.

Skulle du ha problem med hög cpu rekommenderas länkad artikel i Autodesk Knowledge Base.

 

Om att hålla inaktiva sessioner vid liv

För att förhindra att inaktiva sessioner blir avbrutna kan man konfigurera så att test av anslutningen utförs med givet tidsintervall. Inställningen heter SQLNET.EXPIRE_TIME och tiden mellan verifieringarna anges i minuter. Se exempel nedan.

SQLNET.EXPIRE_TIME=10

Det är på Oracle-servern i filen SQLNet.ora inställningen anges. Filen återfinns på [oracle installation]\network\admin

Att sätta ett värde på inställningen är främst aktuellt om man upplevt problem att anslutningar blivit brutna när man varit inaktiv. Hur tätt man bör testa beror på hur lång tid en session brukar kunna vara inaktiv innan den blir avbruten. Oavsett om det är brandvägg/skyddsprogramvara eller något annat som klipper inaktiva sessioner så får man prova sig fram vad som är ett lagom värde. Att ange ett lägre värde innebär mer nätverkstrafik. Ett högre värde innebär klippt session. Oracles rekommendation är 10 minuter. Fast den är per default inte uppsatt vilket tolkas som 0 vilket innebär inaktiverad.

Försläpp av Windows

Via Windows Update och även direkt från Start finns en lättillgänglig möjlighet att klicka på Check for updates men man bör vara restriktiv med att göra det. Ska man göra det bör det först ha utvärderats i en testmiljö. På Windows Blogs skriver Microsoft om hur de hanterar uppdateringar och varför att klicka på Check for updates i praktiken motsvarar testning.

Att aktivt leta efter uppdateringar betraktar Microsoft inte som att man vill säkerställa att man har senaste stable release utan som att man vill ta del av färska ändringar, prova på det senaste, mao man anmäler sig till testning av försläpp. De kallar releaserna C och D och som jämförelse kommer några benämningar på vad den sortens releaser kallas; preview releases, nightly build, pre-release, release-candidate eller beta. Inget fel med försläpp som sådant men sättet det presenteras mot användaren är missvisande. Skulle man ha något problem är det självfallet bra med early access till åtgärd och det är i ett sådant läge är det idé att använda Check for updates.

Most users are familiar with what is commonly referred to as “Patch Tuesday” or Update Tuesday.  These updates are published on the second Tuesday of each month, known as the “B” release (“B” refers to the second week in the month), and are the only regular monthly releases that include both new security fixes and previously released security and non-security fixes. […]
We also release optional updates in the third and fourth weeks of the month, respectively known as “C” and “D” releases. These are preview releases, primarily for commercial customers and advanced users “seeking” updates.  These updates have only non-security fixes. The intent of these releases is to provide visibility into, and enable testing of, the non-security fixes that will be included in the next Update Tuesday release.

För att ta del av senaste stable release behöver man bara avvakta att datorn vill starta om onsdag morgon den andra veckan i månaden. Undantaget om er IT har egen styrning på när uppdateringar distribueras.

Sökbart innehåll i PDF

Vid incheckning när PDF automatiskt genereras så indexeras dess innehåll. Indexeringen lägger grunden för att ord och beteckningar som förekommer i ritningar, instruktioner, etc går att hitta via sökläge innehållssökning. Sökningen innebär enbart att man i MasterExplorer kan få fram vilka ritningar som söktermen förekommer.

Sökning på "exempel" ger många träffar. Länkar för att visa i grid respektive hoppa till träffarna i trädet i tur och ordning.

Ordet “exempel” förekommer i många dokument.

Första träff markeras i trädet. Blå länkar vid sökfältet dyker upp för att visa alla träffar i grid respektive hoppa till nästa träff i trädet.

Huruvida det inne i en öppnad PDF går att hitta söktermen så är svaret att det beror på. Vilken applikation man hanterar huvudfilen med och hur dokumentet är gjort spelar in. För PDF av ritningar gäller att styles i ritningen påverkar om texten behandlas som text eller grafik. Sökbart resultat får man om man använder fonter som är TrueType.

Exempel TrueType

Sökning i PDF av ritning med TrueType ger träff. Träffen markeras.

Exempel SHX

Sökning i PDF av ritning med SHX ger inte träff då beteckningen vektoriserats och inte lagrats som text.

Går man till sin file server location och bläddrar in under \Scripts\Lsp finns per default en fil changeStyleToArial.lsp som uppdaterar styles STANDARD och LABEL att använda typsnittet Arial Unicode MS. Sedan vi tog fram den skriptfilen som exempel har Microsoft valt att inte längre skicka med (sluta betalat licenskostnaden för) det typsnittet så det kan vara idé att välja ett annat typsnitt.

Om gammal och ny font har märkbar skillnad i bredd kan attributtexter behöva linjeras om. Justering görs automatiskt när man redigerar symbolerna. Ett sätt att trigga omjustering av alla symboler utan att öppna och stänga DDATTE är att genom skript loopa över och peta på alla symbolerna. Det kan göras via skriptfilen UpdateDesignation.lsp. Via länk återfinns båda kodsnuttarna i samma skriptfil.