Problem vid lånad Autocad-licens

Problembeskrivning

Hanteringen kring påminnelse om lånad licens har förändrats och ställer till bekymmer vid initieringen.

Förutsättningar

  • Autocad 2020 eller nyare.
  • Autocad är konfigurerad med licensieringsmodell nätverkslicens.
  • Användaren har låntat en licens från licenspoolen.
  • Ritning öppnas från MasterExplorer.

Lösning

Ingen lösning tillgänglig. Ärende har upprättats till Autodesk.

Kringgå problemet

  • I nyare versioner pushar Autodesk för att man ska gå över till namngivna single-licenser via accounts.autodesk.com och används den licensmodellen undviks problemet.
  • Äldre versioner av Autocad 2018, 2019 fungerar problemfritt med lånad licens.
  • Vid användning av MasterExplorer är användaren vanligen uppkopplad direkt eller via vpn i företagets nätverk. Troligen behövs inte lån av licens för Autocad. Med kommandot RETURNLICENSE kan man återlämna en lånad nätverkslicens innan förfallodatum för lånet.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *