Om att hålla inaktiva sessioner vid liv

För att förhindra att inaktiva sessioner blir avbrutna kan man konfigurera så att test av anslutningen utförs med givet tidsintervall. Inställningen heter SQLNET.EXPIRE_TIME och tiden mellan verifieringarna anges i minuter. Se exempel nedan.

SQLNET.EXPIRE_TIME=10

Det är på Oracle-servern i filen SQLNet.ora inställningen anges. Filen återfinns på [oracle installation]\network\admin

Att sätta ett värde på inställningen är främst aktuellt om man upplevt problem att anslutningar blivit brutna när man varit inaktiv. Hur tätt man bör testa beror på hur lång tid en session brukar kunna vara inaktiv innan den blir avbruten. Oavsett om det är brandvägg/skyddsprogramvara eller något annat som klipper inaktiva sessioner så får man prova sig fram vad som är ett lagom värde. Att ange ett lägre värde innebär mer nätverkstrafik. Ett högre värde innebär klippt session. Oracles rekommendation är 10 minuter. Fast den är per default inte uppsatt vilket tolkas som 0 vilket innebär inaktiverad.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *