Försläpp av Windows

Via Windows Update och även direkt från Start finns en lättillgänglig möjlighet att klicka på Check for updates men man bör vara restriktiv med att göra det. Ska man göra det bör det först ha utvärderats i en testmiljö. På Windows Blogs skriver Microsoft om hur de hanterar uppdateringar och varför att klicka på Check for updates i praktiken motsvarar testning.

Att aktivt leta efter uppdateringar betraktar Microsoft inte som att man vill säkerställa att man har senaste stable release utan som att man vill ta del av färska ändringar, prova på det senaste, mao man anmäler sig till testning av försläpp. De kallar releaserna C och D och som jämförelse kommer några benämningar på vad den sortens releaser kallas; preview releases, nightly build, pre-release, release-candidate eller beta. Inget fel med försläpp som sådant men sättet det presenteras mot användaren är missvisande. Skulle man ha något problem är det självfallet bra med early access till åtgärd och det är i ett sådant läge är det idé att använda Check for updates.

Most users are familiar with what is commonly referred to as “Patch Tuesday” or Update Tuesday.  These updates are published on the second Tuesday of each month, known as the “B” release (“B” refers to the second week in the month), and are the only regular monthly releases that include both new security fixes and previously released security and non-security fixes. […]
We also release optional updates in the third and fourth weeks of the month, respectively known as “C” and “D” releases. These are preview releases, primarily for commercial customers and advanced users “seeking” updates.  These updates have only non-security fixes. The intent of these releases is to provide visibility into, and enable testing of, the non-security fixes that will be included in the next Update Tuesday release.

För att ta del av senaste stable release behöver man bara avvakta att datorn vill starta om onsdag morgon den andra veckan i månaden. Undantaget om er IT har egen styrning på när uppdateringar distribueras.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *