AutoCAD och språkinställningar

Symtom

Efter uppdatering till senaste Windows 10 kan följande meddelande komma vid start av Autocad: “VLISP internal error: Unhandled exception on init.” Sedan kraschar Autocad.

Orsak

Problemet orsakas av en konflikt mellan tangentbordslayout / språk / region i Windows.

Åtgärd

Gå till språkinställningar

langinst

Kontrollera att Land eller region och Visningsspråk för Windows stämmer med hur du vill ha det.

langprio

Under Prioriterade språk finns det en lista på olika språk som finns tillgängliga. Arrangera ordningen på språken så att den röda varningstexten under listan försvinner. Det går att plocka bort de språk som inte används. Nu ska Autocad fungera.

Windows 10 version 1809

After updating Windows 10 to version 1809 there have been reports that AutoCAD can no longer be run. Affected AutoCAD versions are 2018 and 2019.

Upon start AutoCAD crashes with the following error message: “VLISP internal error”, “Unhandled exception on init”

To resolve the problem restore back to previous Windows version 1803.

It seems the 1809 update have been retracted for now. Should the update offer itself it is currently wise to postpone/decline.

Se över säkerhetskopieringen

Vid månadsskiftet var det ett halvår sedan World Backup Day. Vi har kommit i kontakt med kundmiljöer där det rått osäkerhet kring vad som säkerhetskopieras och uppmanar därför att ni reflekterar över era rutiner och vid behov ser över dem. Här kommer några frågor som stöd.

 • När granskade du senast er backuprutin?
 • Vad säkerhetskopieras? Har ni säkerhetekopiering av databas, IdesFileServer, konfiguration och installationsskripter? En bra tumregel säger att ert data är mer värt än er hårdvara.
 • Var hamnar säkerhetskopiorna? Som exempel möter en databas-dump som blir kvar lokalt samma öde som databasen vid en hårddiskkrasch. Ett bra sätt att börja utforma sin rutin är att reducera konsekvensen av ett samtidigt fel.
 • När testade ni senast att rutinerna för säkerhetskopiering och återställning fungerar? Fritt översatt fastställer konceptet Schrödinger’s backup att “skicket på varje säkerhetskopia är okänt tills återställning försöks”.

Supported AutoDesk Applications in version 17.1

In the readme for each version you can read what version of AutoDesk Application we support.

This is the list for version 17.1

 • Autodesk AutoCAD 2015 Including all AutoCAD based products
 • Autodesk AutoCAD 2016 Including all AutoCAD based products.
 • Autodesk AutoCAD 2017 Including all AutoCAD based products.
 • Autodesk AutoCAD 2018 Including all AutoCAD based products.
 • Autodesk AutoCAD 2019 Including all AutoCAD based products.
 • Autodesk Inventor 2015
 • Autodesk Inventor 2016
 • Autodesk Inventor 2017
 • Autodesk Inventor 2018
 • Autodesk Inventor 2019
 • Autodesk Revit 2015
 • Autodesk Revit 2016
 • Autodesk Revit 2017
 • Autodesk Revit 2018
 • Autodesk Revit 2019
 • Autodesk Navisworks 2017 Update1, Manage, Simulate
 • Autodesk Navisworks 2018 Update1, Manage, Simulate
 • Autodesk Navisworks 2019

July 2018 .NET Framework Updates

Multiple customers have reported that elMaster Design would not load correctly after installing security updates of Microsoft .NET Framework. Startup of elMaster Design would fail with an empty error dialogue. This problem and other similar problems in other software is the reason Microsoft have stopped distributing the .NET Framework July 2018 updates on Windows Update and are actively working on fixing and re-shipping this month’s updates. Further reading available at Microsoft MSDN Blog.

In future releases elMaster Design will detect this kind of problem loading resources and present a better error message.

If you experience negative behaviour Microsoft referr to the .NET Framework August 2018 Update. It resolves this advisory for all supported Windows versions.

 

Product Status

Current Releases

– Master Concept 17.0.4 (Version: 17.0.4.14)
– Master Concept 16.2.8 (Version: 16.2.8.0)
– Master Concept 16.1.7 (Version: 16.1.7.3)
– Master Concept 12.3.9 (Version: 12.3.10.2)

Product Status

Current Releases

– Master Concept 17.0.1 (Version: 17.0.2.18)
– Master Concept 16.2.8 (Version: 16.2.8.0)
– Master Concept 16.1.7 (Version: 16.1.7.3)
– Master Concept 12.3.9 (Version: 12.3.10.2)

Product Status

Current Releases

– Master Concept 17.0.1 (Version: 17.0.1.17)
– Master Concept 16.2.8 (Version: 16.2.8.0)
– Master Concept 16.1.7 (Version: 16.1.7.3)
– Master Concept 12.3.9 (Version: 12.3.10.2)

Product Status

Current Releases

– Master Concept 17.0.0 (Version: 17.0.0.130)
– Master Concept 16.2.7 (Version: 16.2.7.6)
– Master Concept 16.1.7 (Version: 16.1.7.3)
– Master Concept 12.3.9 (Version: 12.3.10.2)

MasterConcept 16.2.7 SR2 Fix7 Released

Version: 16.2.7

Information We have released this version on the ftp.

Please Download on the customer web.